Hej, jag heter Camilla Harrskog!

Jag är en resultatorienterad, drivande entreprenör med dokumenterad förmåga att öka dialog och kommunikation med målgrupper via nya, föredragsvis, digitala lösningar.

Curriculum Vitae

Jag - Camilla Harrskog - är entreprenör och drivande. Jag har utvecklat digitala lösningar såsom web, appar, rörligt, intra- och extranät, nyhetsbrev mm i flera tjänster.

Kompetenser och färdigheter

Strategi

Behärskar mycket väl strategiskt arbete med övergripande ansvar för digital kommunikation och budget och att styra mot verksamhetens och överenskomna mål.

Digitalisering

Över 20 års erfarenhet av digitalisering, lång och gedigen kunskap i PR och kommunikation.

Kommunikationsprojekt

Behärskar mycket väl att identifiera behov, samarbeta med utvecklare och kommunikationskonsulter, köpa in content, PR och media, planera och styra olika kommunikationsprojekt enligt projektmodell och tidplan och med gott resultat.

Kommunikationsplan

Behärskar mycket väl att ta fram en kommunikationsplan och implementera denna.

Webb & App

Behärskar mycket väl att driva projekt och ta fram olika digitala lösningar såsom webb och appar.

Leda arbete

Behärskar mycket väl att leda och fördela arbete – har haft personalansvar samt ansvar för kontrakterade konsulter i olika roller och projekt.

Förändring

Behärskar mycket väl att ta fram idéer och genomföra kommunikationsaktiviteter, gärna i förändringsinriktade projekt!

Varumärke

Behärskar mycket väl att ta fram olika aktiviteter för att stärka varumärket.

Upphandling

Behärskar mycket väl att upphandla tjänster – ställa krav, urval, pris- och kvalitetsjämförelser och förhandling.

Engelska

Mycket goda kunskaper i engelska, även skrift.

Speciella kompetensområden

ICA-handlarapp

Lanserade 2017 en ny ICA-handlarapp inklusive funktion där ICA-handlaren och ICA-handlarens Förbund för t ex näringsliv, beslutsfattare och media kan visa på vilket ekonomisk samhällsavtryck ICA-butiken gör i sin kommun. Detta för att visa på det samhällsengagemang ICA-handlaren bedriver samt vilken viktig kugge butiken är i de flesta av Sveriges orter.

Analyserat den digitala vardagen

Har besökt ICA-butiker i hela landet och analyserat ICA-handlarens digitala vardag och identifierat behov och lösningar som resulterat i ökat användande av ICA-handlarnas Förbunds digitala kanaler med över 70 % samt förenkling för ICA-handlaren i dess vardag.

Event-app

Har ökat nöjdheten både hos ICA-bolagen samt externa gäster genom en event-app där allt från program till praktisk information som mat och parkering hittas. Förutom glada tillrop, ökad information om eventen och praktisk förenkling så har också allt tryckt material i det närmaste försvunnit vilket ger stora vinster ur hållbarhetspespektiv.

Analyserat den digitala vardagen

Har besökt ICA-butiker i hela landet och analyserat ICA-handlarens digitala vardag och identifierat behov och lösningar som resulterat i ökat användande av ICA-handlarnas Förbunds digitala kanaler med över 70 % samt förenkling för ICA-handlaren i dess vardag.

Skapat mervärde med digitalisering

Har via teknisk plattform och lösningar möjligjort för ICA-handlarnapparna att kunna integreras med ICA-systemets övriga databaser/kanaler för att vid behov kunna effektivisera samt få ut mervärde ur den data som finns att tillgå i olika system inom ICA-sfären. Detta skapar anade och oanade möjligheter.

App som lösning på internkommunikationen

Revolutionerade kommunikationen hos ICA-handlarna genom att 2011 ta fram en app som lösning på internkommunikationen när smartphone lanserats. ICA-handlarna arbetar på golvet i butiken och sitter inte framför datorn varför webben inte riktigt nådde fram. Telefonen däremot finns med i fickan och appen ökade besöksfrekvensen med över 300 %. Det var även ett stort externt intresse för denna lösning som då var helt ny och jag var ute och föreläste för olika branscher och beslutsfattare.

Webb-TV, hundratals filmer

Lanserade och arbetade med webbTV för ICA-handlarana redan 2007 och har tagit fram hundratals filmer som bidragit bl a till tillhörighet och gemenskap mellan ensamma ICA-handlare, ökad försäljning i butik, ökat intresse och kunskap om ICA-handlarnas Förbund, ökat deltagande på event inom ICA-systemet.

Identifiera målgruppens problem

Är duktig på att hitta förbättringar eller nya lösningar genom att identifiera målgruppens eller medarbetares problem och behov. Jag har en serviceminded attityd som sitter i ryggmärgen. En medarbetare är ett företags viktigaste resurs; alla får vara med och alla ska känna stolthet över det bidrag varje medarbetare stöttar verksamheten med. En ledares främsta uppgifter är att stödja sina medarbetare i att kunna göra ett gott arbete - och att trivas.

Arbetslivserfarenhet

2013 - Present

Ansvarig Digital Kommunikation

ICA-handlarnas Förbund

Stockholm

2010 - 2013

Informationsansvarig

ICA-handlarnas Förbund

Stockholm

2008 - 2010

Ansvarig Internkommunikation

ICA-handlarnas Förbund

Stockholm

2007 - 2008

Projektledare

ICA-handlarnas Förbund

Stockholm

2006 - 2007

Kommunikationskonsult

Patent- och Registreringsverket (PRV)

Stockholm

2003 - 2003

Public Relations

Hill & Knowlton

Stockholm

2001 - 2002

Journalist

Primeplace

Stockholm

1997 - 2001

vice VD / Webbansvarig

Square Interactive Productions, Hairsquare.com

Stockholm

1990 - 1996

Butikschef

Bokskotten

Stockholm

Utbildning

XLPM (PROPS) Project Management

Semcon

Stockholm

Presentationsteknik

Retorikutbildning

Stockholm

Web Design

Umeå Universitet

Umeå

China Economics and Politics

Stockholms Universitet

Stockholm

Information och PR, 120 p

Mittuniversitetet

Sundsvall

Företagsekonomi, 10 p

Mittuniversitetet

Sundsvall

Ämnesjournalistik

Berghs School of Communication

Stockholm

Multimedia och webdesign

Nordens Teknikerinstitut

Stockholm

Internet och IT

Computer Research

Stockholm

Kontakt

Adress
Camilla Harrskog
Sköldvägen 19
18460 Åkersberga
Telefon
+46 70 602 01 71
E-post
camilla@harrskog.com
LinkedIn
LinkedIn profil
CV, PDF
Klicka här